Produkty » Lampy obrysowe » FT-001

Poleć znajomemu

 Żarówkowa lampa obrysowa

ID/EAN Zdjęcie Opis Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze/karton Opakowanie zbiorcze/paleta
szt. kg szt. cm kg szt. cm kg
FT-001 B 5907556000155 Lampa obrysowa biała z odblaskiem. 10 0,43 300 59x39x29 12,90 6000 120x80x165 283,00
FT-001 Z 5907556000254 Lampa obrysowa żółta z odblaskiem. 10 0,43 300 59x39x29 12,90 6000 120x80x165 283,00
FT-001 C 5907556000209 Lampa obrysowa czerwona z odblaskiem. 10 0,43 300 59x39x29 12,90 6000 120x80x165 283,00
FT-001 B I 5907556000162 Lampa obrysowa biała z uchwytem kątowym i odblaskiem. 10 0,72 200 59x39x29 14,40 4000 120x80x165 313,00
FT-001 Z I 5907556000261 Lampa obrysowa żółta z uchwytem kątowym i odblaskiem. 10 0,72 200 59x39x29 14,40 4000 120x80x165 313,00
FT-001 C I 5907556000216 Lampa obrysowa czerwona z uchwytem kątowym i odblaskiem. 10 0,72 200 59x39x29 14,40 4000 120x80x165 313,00
FT-001 B II 5907556000179 Lampa obrysowa biała z uchwytem płaskim i odblaskiem. 10 0,58 360 59x39x29 20,88 7200 120x80x165 442,60
FT-001 Z II 5907556000278 Lampa obrysowa żółta z uchwytem płaskim i odblaskiem. 10 0,58 360 59x39x29 20,88 7200 120x80x165 442,60
FT-001 C II 5907556000223 Lampa obrysowa czerwona z uchwytem płaskim i odblaskiem. 10 0,58 360 59x39x29 20,88 7200 120x80x165 442,60
FT-001 B III 5907556000186 Lampa obrysowa biała z uchwytem krótkim i odblaskiem. 10 0,51 360 59x39x29 18,36 7200 120x80x165 392,20
FT-001 Z III 5907556000285 Lampa obrysowa żółta z uchwytem krótkim i odblaskiem. 10 0,51 360 59x39x29 18,36 7200 120x80x165 392,20
FT-001 C III 5907556000230 Lampa obrysowa czerwona z uchwytem krótkim i odblaskiem. 10 0,51 360 59x39x29 18,36 7200 120x80x165 392,20
FT-001 B IV 5907556008892 Lampa obrysowa biała z uchwytem kątowym długim i odblaskiem. 10 0,80 160 59x39x29 12,80 3200 120x80x165 281,00
FT-001 K B/ Z/ C 5907556000193 5907556000292 5907556000247 Klosze do lamp obrysowych FT-001 B / Z / C. 10
Facebook YouTube
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sicienki, przy ul. Przemysłowej 5, 86-014, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529238, e-mail: fristom@fristom.com.pl, nr tel. +48 52 360 90 50/ 51. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.